છોકરો હેન્ડસમ હોવો જોઇએ- સ્માર્ટ તો ફોન પણ હોય છે

Go down

છોકરો હેન્ડસમ હોવો જોઇએ- સ્માર્ટ તો ફોન પણ હોય છે Empty છોકરો હેન્ડસમ હોવો જોઇએ- સ્માર્ટ તો ફોન પણ હોય છે

Post  Nilesh Patel on Tue Sep 17, 2013 2:54 pm

છોકરો હેન્ડસમ હોવો જોઇએ- સ્માર્ટ તો ફોન પણ હોય છે....

ફોન તો આઇફોન હોવો જોઇએ, ‘S1, S2...S4’ તો ટ્રેનનાં ડબ્બા પણ છે....

માણસનું દિલ મોટું હોવું જોઇએ, 'છોટા' તો ભીમ પણ છે

વ્યક્તિ સમજદાર હોવી જોઇએ, સેન્સિટીવ તો ટૂથપેસ્ટ પણ છે

ટીચર વધારે માર્કસ આપનારા હોવા જોઇએ, ઇંડા તો મરઘી પણ આપે છે....

યુવાન રાષ્ટ્રવાદી હોવો જોઇએ, કૂલ તો નવરત્ન તેલ પણ છે....

રાષ્ટ્રપતિ કલામ હોવા જોઇએ, મુખર્જી તો રાણી પણ છે

કેપ્ટન દાદા જેવો હોવો જોઇએ, એમએસ તો ઓફિસ પણ છે

બાથરૂમમાં હેર ડ્રેસર હોવું જોઇએ, ટોવેલ તો શ્રીસંત પાસે પણ છે

છોકરીમાં અક્કલ હોવી જોઇએ, સૂરત તો ગુજરાતમાં પણ છે

મોબાઇલ જનરલ મોડ પર હોવો જોઇએ, સાયલન્ટ તો મનમોહન પણ છે

સફરજન મીઠું હોવું જોઇએ, લાલ તો અડવાણી પણ છે...

ફરવા હિલ સ્ટેશન પર જવું જોઇએ, ગોઆ તો પાન મસાલા પણ છે

દવા સાજા કરવા માટે હોવી જોઇએ, ટેબલેટ તો સેમસંગનું પણ છે

રિપ્લાય સારી રીતે આપેલો હોવો જોઇએ, હમ્મ તો ભેંસ પણ કરે છે...
Nilesh Patel
Nilesh Patel
Admin

Posts : 230
Points : 715
Reputation : 0
Join date : 2012-11-24
Age : 29
Location : Ahmedabad

View user profile http://about.me/NileshPatel8

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum