સતત બોલ્યા કરે તે મૈત્રી અને ચુપ રહે તે પ્રેમ

Go down

સતત બોલ્યા કરે તે મૈત્રી અને ચુપ રહે તે પ્રેમ Empty સતત બોલ્યા કરે તે મૈત્રી અને ચુપ રહે તે પ્રેમ

Post  Nilesh Patel on Fri Aug 30, 2013 6:53 pm

સતત બોલ્યા કરે તે મૈત્રી અને ચુપ રહે તે પ્રેમ,

મિલન કરાવે તે મૈત્રી અને જુદા ઇ સતાવે તે પ્રેમ,

મન મલકાવે મૈત્રી અને હ્ર્દય ધબકાવે તે પ્રેમ,

હાથ પકડીને ચાલવુ તે મૈત્રી અને આંખોમાં નીરખ્યા કરવુ તે પ્રેમ,

મિત્રોમાં વહેંચવાની લાગણી મૈત્રી અને દિલમાં છુપાવવાની તે પ્રેમ,

મન મલકાવે તે મૈત્રી, હૈયુ ધડકાવે પ્રેમ,

છતાંય લોકો કેમ મૈત્રી છોડી કરે છે પ્રેમ....નિલેષ પટેલ
Nilesh Patel
Nilesh Patel
Admin

Posts : 230
Points : 715
Reputation : 0
Join date : 2012-11-24
Age : 29
Location : Ahmedabad

View user profile http://about.me/NileshPatel8

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum